Δημόσιο

Τα 9 κριτήρια για τις νέες προσλήψεις στον ΟΑΕΔ

Όλα τα στοιχεία που δίνουν προβάδισμα στον διορισμό

Τα κριτήρια και την διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα προσληφθεί στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ δημοσιοποίησε το υπουργείο Εργασίας. 

Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν με τα εξής κριτήρια:

 • Διδακτική εμπειρία
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Παιδαγωγικές σπουδές
 • Μεταπτυχιακές σπουδές
 • Ανεργία
 • Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Βαθμός πτυχίου
 • Το σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας των τελευταίων 15 ετών

Σημειώστε:

 • Στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να συνυπολογίζεται διδακτική εμπειρία με περισσότερες ώρες ανά εβδομάδα, από τις ώρες που αντιστοιχούν στον αντίστοιχο κλάδο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού
 • Για το ίδιο χρονικό διάστημα μόνο μία επαγγελματική εμπειρία αξιολογείται
 • Κάθε ημέρα εργασίας επαγγελματικής εμπειρίας αξιολογείται με 2 μόρια για όλους τους κλάδους (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), και έως 7 έτη (συνολικά έως 4.200 μόρια)
 • Προσμετρείται η επαγγελματική εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί μέσα στα προηγούμενα 15 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της εκάστοτε προκήρυξης

Διαβάστε επίσης: