Δημόσιο

ΟΑΕΔ: Προσλήψεις εκπαιδευτικών σε όλη την χώρα

Για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισμού

Έως τις 25 Ιουνίου θα "τρέξει" η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Έως και τις 25 Ιουνίου, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων στον διαγωνισμό που προκήρυξε ο ΟΑΕΔ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού -ωρομίσθιων και αναπληρωτών- για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Οργανισμού σε όλη την χώρα. 

Το νέο προσωπικό θα επιλεγεί από μία πλειάδα ειδικοτήτων, κυρίως τεχνικής φύσεως, και θα απασχοληθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με την διάρκεια του σχολικού έτους. 

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται:

Ενοποιημένοι κλάδοι, όπου αίτηση υποβάλλουν όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχία που εντάσσονται σε ενοποιημένο κλάδο (π.χ. στον ενοποιημένο κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχία Οικονομολόγων, Λογιστών, και άλλων υπαγόμενων ειδικοτήτων).

Ενοποιημένες ειδικότητες, όπου αίτηση υποβάλλουν όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχία, τα οποία εντάσσονται σε ενοποιημένη ειδικότητα (π.χ. για την ειδικότητα ΠΕ87.01 Ιατρικής δεκτοί γίνονται υποψήφιοι με πτυχία Ιατρών, Φαρμακοποιών και Οδοντιάτρων).

Πτυχία, τα οποία εντάσσονται σε συγκεκριμένη ειδικότητα (π.χ. ΠΕ87.01 Φαρμακοποιοί και υποβάλλουν αίτηση μόνο οι Φαρμακοποιοί ή ΤΕ02.02 Θερμουδραϋλικών και υποβάλλουν αίτηση μόνο οι Θερμοϋδραυλικοί). 

Στην αίτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν είτε τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής και μία μόνο ΕΠΑ.Σ Μαθητείας από τις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Χίου, Λέσβου, Ρόδου, είτε τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έως και δύο Περιφερειακών Ενοτήτων της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΑΕΔ.

Σημειώστε ότι όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση το σχολικό έτος 2017-2018 και μοριοδοτήθηκαν, θα πρέπει να  υποβάλουν ή να αποστείλουν, μαζί με την αίτηση, και τα επιπλέον δικαιολογητικά διδακτικής και επαγγελματικής προϋπηρεσίας, τους τίτλους σπουδών κ.ά. που αποκτήθηκαν από τις 12/06/2017 έως και τις 18/06/2018, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανεργίας και οικογενειακής κατάστασης.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από αύριο, Τρίτη, 19 Ιουνίου, έως και την Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018, από τις 8.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ., για όποιες από τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ αναφέρει η προκήρυξη, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού (ανπληρωτών-ωρομισθίων) για το σχολικό έτος 2018-2019.

"Δείτε το έγγραφο" με ολόκληρη την απόφαση του ΟΑΕΔ, πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.

Διαβάστε επίσης: ΟΑΕΔ: Προσλαμβάνει, άμεσα, εκπαιδευτικό προσωπικό ΙΕΚ