Δημόσιο

2 προσλήψεις στη Μυτιλήνη

Θέσεις για αποφοίτους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας έως τις 30 Ιουνίου 2018

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής δύο συμβασιούχων από το Δήμο Αθηναίων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως την 1 Μαρτίου 2018.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες που ζητούνται, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, υπολογίζοντας τα μόρια σας στην αντίστοιχη εφαρμογή.