Δημόσιο - ΑΣΕΠ

2 θέσεις στο ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης

Απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος

Δυνατότητα συμμετοχής όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 24 - 65 ετών

Την πρόσληψη δύο ιατρών προωθεί το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Θεσσαλονίκης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.