Δημόσιο

ΟΑΕΔ: Προσλήψεις, τώρα, για 25 ειδικότητες

Δείτε την σχετική προκήρυξη που εξέδωσε ο Οργανισμός

Διαδικασία πρόσληψης ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού εκκινεί η Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα Λακκιάς Θεσσαλονίκης.

Πριν λίγο ο ΟΑΕΔ δημοσίευσε τη σχετική προκήρυξη για υπαλλήλους 25 ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν ως εξής:

 • ΠΕ Παιδαγωγοί
 • ΠΕ Ψυχολόγοι
 • ΠΕ Φυσικής Αγωγής
 • ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • ΠΕ Φιλόλογοι (Ειδίκευση στην ψυχολογία)
 • ΠΕ Γεωπόνοι - Τεχνολόγοι Γεωπονίας
 • ΠΕ Νοσηλευτές
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΠΕ Παιδοψυχολόγων
 • ΠΕ Μουσικών
 • ΠΕ Καλών Τεχνών
 • ΠΕ Ενδυματολογίας - Κοπτικής Ραπτικής
 • ΠΕ Επεξεργασίας Ξύλου - Ξυλουργών 
 • ΠΕ Κλωστοϋφαντουργίας
 • ΤΕ Νοσηλευτές
 • ΤΕ Γεωτεχνίτες 
 • ΤΕ Ξυλουργοί
 • TE Mουσικοί
 • ΤΕ Κοπτικής - Ραπτικής
 • ΤΕ Πληροφορικής
 • ∆Ε Υφαντουργοί – Ταπητουργοί
 • ∆Ε Γεωτεχνίτες
 • ∆Ε Ξυλουργοί
 • ∆Ε Κοπτικής - Ραπτικής 
 • ∆Ε Εικαστικών - Ψυχαγωγών

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται µόνο ταχυδροµικώς ( συστηµένο ή µε ταχυµεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α στην διεύθυνση: ΟΑΕ∆ ΠΒΜ Λακκιάς Βασιλικών, T.K. 570 06 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία: 2396 023 201 ή 2396 022 720

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη