Δημόσιο

ΑΣΕΠ 5Κ/2018: Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων

Ποιοι και πως συμμετέχουν - Προσόντα, δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ έως τις 19 Ιουνίου

Αρχίζει την Δευτέρα, 4 Μαΐου, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη των 37 θέσεων στο ΕΚΑΒ (5Κ/2018).

Θα προσληφθεί προσωπικό μιας, μόνο ειδικότητας: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων,

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο κόμβο του ΑΣΕΠ έως τις 19 Ιουνίου.

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ, με συστημένη επιστολή έως τις 22 Ιουνίου.