Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Σε ποια φάση βρίσκονται 26 προκηρύξεις μονίμων (ΑΣΕΠ)

Αναλυτικά και επίσημα στοιχεία

Δείτε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό

Πλήρη δεδομένα για την πορεία διεκπεραίωσης 26 διαφορετικών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ -όπως αυτά προκύπτουν από επίσημο εσωτερικό έγγραφο της αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής- φέρνει στο φως το workenter.

Όλες οι προκηρύξεις αφορούν στην πρόσληψη μονίνων υπαλλήλων. 

Δείτε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαγωνισμοί:

(1) Πρωτοκόλληση και παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών

 • 5Ε/2018 - 10 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στον Συνήγορο του Πολίτη
 • 6Ε/2018 - 4 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο ΓΝΑ Σισμανόγλειο
 • 1Κ/2018 - 209 θέσεις στην ΕΥΔΑΠ
 • 2Κ/2018 - 42 θέσεις στην ΑΕΠΠ
 • 3Κ/2018 - 8.166 θέσεις σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού
 • 4Κ/2018 - 102 θέσεις σε διάφορους φορείς (ΕΥΔΑΠ, ΤΕΕ, ΕΣ)

(2) Υποβολή αιτήσεων

 • 5Κ/2018 - 37 θέσεις ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ 
 • 6Κ/2018 - 588 θέσεις υπουργείο Δικαιοσύνης

(3) Επεξεργασία ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων

 • 1Κ/2017 - 404 θέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης
 • 6Κ/2017 - 133 θέσεις στην υπηρεσία Ασύλου
 • 8Κ/2017 - 186 θέσεις στο υπουργείου Δικαιοσύνης (κατηγορίες ΤΕ, ΥΕ)
 • 10Κ/2017 - 76 θέσεις στον ΑΔΜΗΕ
 • 11Κ/2017 - 30 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδας
 • 12Κ/2017 - 26 θέσεις στη ΔΕΗ
 • 13Κ/2017 - 8 θέσεις στην ΑΕΜΥ Α.Ε., 15 θέσεις στο ΕΚΕΨΥΕ, 3 θέσεις στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και 27 θέσεις στην ΑΑΔΕ
 • 14Κ/2017 - 100 θέσεις στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου
 • 15Κ/2017 - 305 θέσεις στον ΟΑΕΔ

(4) Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων

 • 16Κ/2017 - 63 θέσεις στο υπουργείου Πολιτισμού
 • 2Ε/2017 - 6 θέσεις ΕΕΠ στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), 1 θέση ΕΕΠ στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και 1 θέση στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 • 5Ε/2017 - 11 θέσεις ΕΕΠ στην Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 3 θέσεις ΕΕΠ στην Αναλογιστική Αρχή 
 • 8Κ/2017 - 186 θέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης (κατηγορία ΔΕ)

(5) Επεξεργασία αιτήσεων

 • 4Ε/2017 - 9 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
 • 1Ε/2018 - 4 θέσεις ΕΕΠ στο ΕΚΔΔΑ
 • 2Ε/2018 - 72 θέσεις στην ΑΕΠΠ
 • 3Ε/2018 - 2 θέσεις στην ΑΕΠΠ
 • 4Ε/2018 - 1 θέση ΠΕ ιατρών με τριετή θητεία στο υπ. Πολιτισμού, 3 θέσεις ΕΕΠ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 6 θέσεις ΕΟΦ

(6) Γραπτός διαγωνισμός

 • 1Γ/2017 - 548 θέσεις στην ΑΑΔΕ