Δημόσιο

ΔΕΗ: Αιτήσεις σε τρεις προκηρύξεις - Έρχονται άμεσα 314 θέσεις

Δείτε περιοχές, προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες

Διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις της επιχείρησης

Τρεις προκηρύξεις για την πρόσληψη 86 υπαλλήλων, βρίσκονται στην διάθεση των υποψηφίων που επιθυμούν διορισμό στην ΔΕΗ.

Η επιχείρηση θα ολοκληρώσει το πλάνο προσλήψεων -τις αμέσως προσεχείς ημέρες – με την έκδοση προκηρύξεων για 314 θέσεις.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν αφορούν, κυρίως, διοικητικούς και τεχνικούς.

Σημειώστε, τώρα, τις προκηρύξεις για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση: