Δημόσιο

ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Τα προσόντα που "δίνουν" διορισμό

Συνδέουμε τα απαραίτητα προσόντα πρόσληψης με όλες τις ειδικότητες

Όσοι δεν διαθέτουν τα πρόσθετα προσόντα ουσιαστικά δεν έχουν πιθανότητα διορισμού

Το workenter κάνει αντιστοίχιση όλων των ειδικοτήτων της προκήρυξης 6Κ/2018 με τα απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα.

Όσοι δεν διαθέτουν τα προσόντα που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα ουσιαστικά δεν έχουν πιθανότητα διορισμού.

Σημειώστε ότι αυτά τα προσόντα δεν μοριοδοτούνται, απλώς διασφαλίζουν στον υποψήφιο ότι μπαίνει στην διαδικασία επιλογής.

Τα κριτήρια του ΑΣΕΠ είναι αυτά που "δίνουν" τις μονάδες και δημιουργούν τον τελικό πίνακα διοριστέων. 

ΠΕ Σωφρονιστικός Ενηλίκων 

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

ΠΕ Ψυχολόγων

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου

ΠΕ Παθολόγων

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος
 • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας
 • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
 • Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται

ΠΕ Ψυχιατρικής

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος
 • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής
 • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
 • Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού

ΤΕ Νοσηλευτικής

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας
 • Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) του τρέχοντος έτους

ΔΕ Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρηση - ΔΕ Φύλαξης

 • Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1986 έως και το έτος 1997
 • Υγειονομικές εξετάσεις
 • Αθλητικές δοκιμασίες
 • Ανάστημα (χωρίς υποδήματα) οι μεν άνδρες 1,70, οι δε γυναίκες τουλάχιστον 1,60