Δημόσιο

Τι λέει το ΑΣΕΠ για το προσόντα της 6Κ/2018 (588 μόνιμες θέσεις)

Πότε η δημοσίευση της προκήρυξης - Τι υποστηρίζουν οι απόφοιτοι Λυκείου

Με βάση το Π.Δ. 50/2001 καταρτίζεται ο πίνακας προσόντων για όλες οι προκηρύξεις του Δημοσίου

Εν ισχύ παραμένει η προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης (6Κ/2018), η οποία αναμένεται από μέρα σε μέρα να δημοσιευθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Στελέχη του ΑΣΕΠ, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την κατάρτιση των προκηρύξεων, τόνιζαν στο workenter ότι το «προσοντολόγιο» για τις ειδικότητες εμπεριέχεται στο Προεδρικό Διάταγμα 50/2001.

Τα ίδια στελέχη συμπλήρωναν ότι με βάση αυτό το Π.Δ. και όσα εμπεριέχονται σε αυτό καταρτίζεται ο πίνακας προσόντων για όλες οι προκηρύξεις του Δημοσίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΑΣΕΠ μέχρι σήμερα το πρωί (21/5) δεν έχει στείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο κείμενο τροποποίησης για την προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι με απολυτήριο Λυκείου, με επιστολή τους, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει νόμος που να δίνει προτεραιότητα στο διορισμό σε υποψηφίους των ειδικοτήτων «Στέλεχος Ασφαλείας, Προσώπων και Υποδομών» ή «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων».

Υποστηρίζουν ότι το απολυτήριο Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ο βασικός τίτλος για την πρόσληψη.

Υποστηρίζουν το όριο ηλικίας πρέπει να είναι έως 32 ετών, οι 557 θέσεις, κατηγορίας ΔΕ, να είναι χωρίς εμπειρία και να υπάρχει επιπλέον μοριοδότηση για δεύτερο τίτλος σπουδών, ξένες γλώσσες γνώση χειρισμού Η/Υ και κατοχή διπλωμάτων Α,Β, Γ, Δ, Ε που είναι απαραίτητα για τις μεταγωγές κρατουμένων.

Πατώντας δείτε το έγγραφο, διαβάστε όλοκληρη την επιστολή διαμαρτυρίας.