Δημόσιο

18 συμβασιούχοι στο Βόλο

Ζητούνται εργάτες, καθαριστές, φύλακες

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Την πρόσληψη 18 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Βόλου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.