Δημόσιο

79 προσλήψεις στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (pdf)

Ολόκληρη η νέα προκήρυξη

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
15/05/2018 | 11:21

Με 79 νέους υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, έως ότου εκδοθεί η προκήρυξη των 46 μονίμων θέσεων.

Οι νέες συμβάσεις θα είναι διάρκειας οκτώ μηνών.

Με την νέα προκήρυξη θα ζητηθεί προσωπικό 16 ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 30 θέσεις
 • ΠΕ Κοινωνιολόγων, 3
 • ΠΕ Πληροφορικής, 5
 • ΠΕ Στατιστικής, 1
 • ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, 1
 • ΠΕ Ψυχολόγων, 3
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 15
 • ΤΕ Πληροφορικής, 3
 • ΤΕ Δομικών Έργων, 1
 • ΤΕ Τοπογράφων, 1
 • ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, 5
 • ΔΕ Διοικητικού, 3
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 4
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, 2
 • ΔΕ Υδραυλικού, 1
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγου, 1

Πατήστε στο κουμπί « Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη