Δημόσιο

Η προκήρυξη που κάνει δεκτά όλα τα πτυχία (ΜΟΝΙΜΟΙ)

«Πιάνει» πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, απόφοιτους ΙΕΚ, Λυκείου, Τεχνικών Σχολών

Το πλέον χαρακτηριστικό της προκήρυξης: ο κωδικός 403 υποδηλώνει συμμετοχή "οποιουδήποτε" τίτλου σπουδών στην κατηγορία ΔΕ

Όλα ανεξαιρέτως τα πτυχία, χωρίς περιορισμό, κάνει αποδεκτά η προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης (6Κ/2018) για τους 588 μονίμους.

Η πρόβλεψη αυτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν καθορίζονται ιδιαίτερα πρόσθετα προσόντα, δημιουργεί κλίμα μαζικής συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για την ειδικότητα ΠΕ Σωφρονιστικός Ενηλίκων υποκρύπτει, στην πραγματικότητα, θέσεις διοικητικών καθηκόντων.

Οι λεπτομέρειες

Για το λόγο αυτό, άλλωστε, οι πτυχιούχοι 58 σχολών μπορούν επί ίσοις όροις να συμμετάσχουν στην διαδικασία: από πτυχιούχοι Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης έως Στατιστικολόγοι και Μαθηματικοί.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να συγκρατήσουν τα εξής:

Σημειώστε, τώρα, τις «λεπτομέρειες» που κάνουν την διαφορά μεταξύ των υποψηφίων και θα διαμορφώσουν τον τελικό πίνακα επιτυχόντων:

  • Μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της θέσης: Αποδίδει 200 μόρια, ενώ μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο, μόνο 100. Στην περίπτωση του διδακτορικού η αντίστοιχη διαφορά μορίων είναι 200
  • Εμπειρία: Αποδίδει 7 κρίσιμα μόρια ανά μήνα, έως 84 μήνες
  • Γνώση ξένων γλωσσών: Τα μόρια από την γνώση ξένων γλωσσών – περισσοτέρων της μίας - αθροίζονται μεταξύ τους.
  • Σωστή αξιοποίηση των προσόντων: Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για παράδειγμα, ένας υποψήφιος που διαθέτει απολυτήριο Λυκείου και δίπλωμα ΙΕΚ, οφείλει να «παίξει» σωστά τα… χαρτιά του: Να δηλώσει βασικό τίτλο σπουδών το απολυτήριο και δεύτερο τίτλο το πιστοποιημένο δίπλωμα ΙΕΚ , για να πάρει, επιπλέον, 150 κρίσιμα μόρια

Σημαντικό: Διαβάστε ΕΔΩ