Δημόσιο

4 θέσεις στο δήμο Αχαρνών

Θα προσληφθούν κοινωνικοί λειτουργοί, φαρμακοποιοί, βοηθητικό προσωπικό

Οι κοινωνικοί λειτουργοί θα εργαστούν για τις ανάγκες ξεχωριστών υποέργων
14/02/2018 | 12:24

Με προσωπικό 4 ατόμων ενισχύεται ο δήμος Αχαρνών. 

Θα προσληφθούν: ΠΕ ή ΤΕ κοινωνικοί λειτουργοί (2 θέσεις), ΠΕ φαρμακοποιοί (1) και βοηθητικό προσωπικό (1).   

Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις. 

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου. 

Σημειώστε, για τις ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και αντικείμενο υποέργου για τους κοινωνικούς λειτουργούς

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή