Δημόσιο - ΑΣΕΠ

12 συμβάσεις στα ΕΛΤΑ Κυκλάδων

Θα προσληφθούν διανομείς και υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλλευσης

Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν συμβάσεις οκτώ μηνών
13/02/2018 | 14:19

Την πρόσληψη 12 νέων συμβασιούχων οκτάμηνης απασχόλησης, κινούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Κυκλάδων. 

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την σχετική προκήρυξη, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί τις προσεχείς μέρες.  

Θα προσληφθούν διανομείς (5 θέσεις) και υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλλευσης (7), οι οποίοι θα απασχοληθούν σε ξεχωριστές έδρες υπηρεσίας.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στις κατά τόπους διευθύνσεις των ΕΛΤΑ.  

Σημειώστε για τις ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέση ανά έδρα