Δημόσιο

Υπουργική απόφαση: Πώς θα προσληφθούν οι φύλακες στο υπουργείο Τουρισμού

Όσοι επιλεγούν θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση εργασίας

Ο χρόνος ανεργίας είναι το βασικότερο κριτήριο επιλογής

Με οκτώ κριτήρια θα επιλέγονται στο εξής όσοι διεκδικούν θέσεις φυλάκων στο υπουργείο Τουρισμού.

Η πρόβλεψη αυτή εμπεριέχεται σε υπουργική απόφαση η οποία αναμένεται να επεκταθεί σε όλους τους φορείς του Δημοσίου.

Όσοι επιλεγούν, με την νέα διαδικασία, θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση εργασίας.

Τα κριτήρια επιλογής του νέου προσωπικού, είναι: χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνες οικογένειες, αριθμός τέκνων τρίτεκνες οικογένειες, αριθμός ανηλίκων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, εμπειρία, εντοπιότητα.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε τις λεπτομέρειες της υπουργικής απόφασης