Δημόσιο

Νέα προκήρυξη για μονίμους στον ΟΑΕΔ (μέσω ΑΣΕΠ)

Το ΑΣΕΠ επεξεργάζεται το αίτημα του Οργανισμού - Ειδικότητες και προσόντα

Την πρόσληψη δέκα μονίμων υπαλλήλων προωθεί ο ΟΑΕΔ.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στην κεντρική υπηρεσία του Οργανισμού.

Οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής.

Η σχετική προκήρυξη έχει αποσταλεί για επεξεργασία στο ΑΣΕΠ.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε τις θέσεις που θα διατεθούν για τα προστατευόμενα άτομα, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ.