Δημόσιο

19 προσλήψεις στην Κρήτη

Αφορούν υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Ολοκληρώνεται στις 2 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 19 θέσεις στην Κρήτη.

Οι θέσεις απαιτούν μόνο απολυτήριο Λυκείου και αφορούν τον δήμο Πλατανιά

Διαβάστε «19 υδρονομείς στην ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων», για να δείτε προσόντα και δικαιολογητικά