Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις για αποφοίτους ΙΕΚ και Λυκείου

Η κατανομή και οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Σε περίπτωση που δεν βρεθούν απόφοιτοι ΙΕΚ ΕΚΑΒ θα επιλεγούν υποψήφιοι με οποιοδήποτε απολυτήριο Λυκείου

Την δυνατότητα μόνιμου διορισμού στο Δημόσιο έχουν οι απόφοιτοι ΙΕΚ και Λυκείου, μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 37 υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ.

Προηγούνται όσοι υποψήφιοι διαθέτουν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό απόφοιτοι άλλων μονάδων Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το προσχέδιο της προκήρυξης αναφέρει:

"Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με την προαναφερόμενη βεβαίωση (σ.σ. ή δίπλωμα ΙΕΚ ΕΚΑΒ) γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής". 

Δείτε τα προσόντα και την κατανομή των θέσεων ΕΔΩ