Δημόσιο

Η προθεσμία για 30 προσλήψεις εργατών και καθαριστριών

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά για τις ειδικότητες

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Την Παρασκευή, 4 Μαΐου, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 30 θέσεις στον Βόλο.

Ζητούνται απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

  • ΔΕ Οδηγοί Γ' Κατηγορίας
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε το πρόσφατο δημοσίευμα του workenter για τις 30 συμβάσεις στον Βόλο για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.