Δημόσιο

3 προσλήψεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Λασιθίου

Ζητούνται διανομείς και υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλευσης

Απαραίτητο προσόν η εντοπιότητα

Με τρείς υπαλλήλους ενισχύονται άμεσα τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο Λασίθι.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνες συμβάσεις εργασίας.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες που ζητούνται, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, υπολογίζοντας τα μόρια σας στην αντίστοιχη εφαρμογή.