Δημόσιο

36 συμβάσεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Ηρακλείου

Ζητούνται διανομείς, οδηγοί, διαμετακομιστές και υπάλληλοι εσσωτερικής εκμετάλευσης

Θα υπογραφούν 8μηνες συμβάσεις εργασίας

Την πρόσληψη 36 υπαλλήλων προωθούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.