Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τα βήματα για τις 209 μόνιμες θέσεις - Αιτήσεις από 18 Απριλίου

ΠΛΗΡΗΣ "ΟΔΗΓΟΣ" για να μην "χαθείτε" στις σελίδες της προκήρυξης

Αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ξεκινά αύριο (18 Απριλίου) και ολοκληρώνεται στις 3 Μαΐου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, στον κόμβο του ΑΣΕΠ, για τις 209 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΔΑΠ.   

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι πρέπει να εκπληρώνουν συγκεκριμένα προσόντα, διαφορετικά για κάθε ειδικότητα.

Πρόσθετα προσόντα

Για τις 209 μόνιμες θέσεις της ΕΥΔΑΠ τα «απαραίτητα πρόσθετα προσόντα» βρίσκονται στις σελίδες 444-445 της προκήρυξης. Ανάλογα με την ειδικότητα απαιτούνται:

 • Εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση ξένης γλώσσας, συγκεκριμένου επιπέδου
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος για μηχανικούς
 • Επαγγελματική άδεια για τεχνικούς

Παράδειγμα

Ένα παράδειγμα σωστής «ανάγνωσης» της προκήρυξης:

 1. Ενδιαφέρομαι για θέση ΔΕ Γραμματέων
 2. Βρίσκω την ειδικότητα στον πίνακα θέσεων, στην σελίδα 437 της προκήρυξης
 3. Στην ίδια σειρά με την ειδικότητα, βλέπω: «Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα», με κωδικούς 001, 002
 4. Πηγαίνω στις σελίδες 444 -445 της προκήρυξης που φιλοξενούν πίνακα με τον τίτλο: Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα
 5. Εκεί βλέπω, ΚΩΔ 001: «Γνώση χειρισμού Η/Υ…». Βλέπω ακόμη, ΚΩΔ 002:«Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας»
 6. Γνωρίζω, πλέον, ποια προσόντα πρέπει οπωσδήποτε να τεκμηριώσω με τις ανάλογες βεβαιώσεις. Στα «παραρτήματα» της προκήρυξης θα βρω τα πιστοποιητικά που γίνονται αποδεκτά από το ΑΣΕΠ
 7. Εν συνεχεία, στη σελ. 447 της προκήρυξης, βλέπω ποια από τα κριτήρια που αναφέρονται μπορώ να ικανοποιήσω στον μεγαλύτερο βαθμό, να συγκεντρώσω επιπλέον μόρια, να διεκδικήσω με αξιώσεις την θέση
 8. Σε αυτό το σημείο χρησιμοποιώ την εφαρμογή του workenter «Υπολογίστε τα μόριά σας», για να βρω τις πιθανότητες επιτυχίας. Η εφαρμογή είναι όμοια με εκείνη του ΑΣΕΠ

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη για την πρόσληψη 209 μονίμων στην ΕΥΔΑΠ για να δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες