Δημόσιο

Παιδίατροι στην Ρόδο

Η πρόσληψη γίνεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος

Ο συμβασιούχος θα εργαστεί σε παιδικούς σταθμούς του δήμου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής ενός παιδιάτρου, από τον δήμο Ροδίων. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση, έως τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Οι νέοι υπάλληλοι θα εργαστούν σε παιδικούς σταθμούς του δήμου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, υπολογίζοντας τα μόρια σας στην αντίστοιχη εφαρμογή.