Δημόσιο

Αμειβόμενες υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στη Γαλλία

Εκπνέει στις (15/4) η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Οι χορηγίες αφορούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα Master 2

Ολοκληρώνεται το μεσημέρι (15/4) η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 10μηνης αμειβόμενης υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών (767€+ συμπληρωματικές παροχές) χορηγούμενη σε Έλληνες φοιτητές, από τη γαλλική κυβέρνηση (BGF).

Διαβάστε «€767: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία», για να δείτε τα προγράμματα σπουδών, τους κλάδους και τα συνεργαζόμενα γαλλικά Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.