Δημόσιο

Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η προθεσμία εκπνέει στις δεκαέξι Απριλίου

Αμειβόμενη μετεκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό

Ολοκληρώνεται στις 16/4 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μια αμειβόμενη υποτροφία διάρκειας ενός έτους. Η εν λόγω υποτροφία καλύπτεται από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννη Αγνάτη και ανέρχεται στα 500€/μήνα. 

Χορηγείται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σκοπό τη μετεκπαίδευση στην Ορθοπεδική.

Διαβάστε €500: Κληροδότημα στην Ορθοπεδική για να δείτε τις προυποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.