Δημόσιο

20.000 θέσεις για αναπληρωτές καθηγητές (PDF)

Ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων από 13 Απριλίου - Kριτήρια, δικαιολογητικά

Ανοίξτε τα pdf που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του υπ. Παιδείας

Στην πρόσληψη 20.000 αναπληρωτών καθηγητών όλων των κλάδων προχωρά το υπουργείο Παιδείας.

Ήδη, εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η ειδική πλατφόρμα θα ανοίξει στις 13 Απριλίου.

Η υποβολή αίτησης γίνεται στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΠΕΘ. Πατήστε: ΕΔΩ

Για τους νέους χρήστες η εγγραφή μπορεί να γίνει μέσω πιστοποίησης με το Taxis.

Δικαιολογητικά

  • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου (επιδεικνύεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατά την προσκόμιση των άλλων δικαιολογητικών)
  • Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών (κατατίθεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή αποστέλλεται μέσω mail κατόπιν αιτήματος μεταβολής στοιχείων)
  • Για όσους είναι κάτοχοι πτυχίων ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών και βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχία με πανεπιστήμια της Ελλάδας ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών με τίτλο της ημεδαπής
  • Αποδεικτικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (κατατίθεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή αποστέλλεται μέσω mail)

Όρια ηλικίας

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πάνω από 21 έτους και να μην υπερβαίνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους

Κριτήρια – Ειδικές κατηγορίες

  • Προϋπηρεσία
  • Κοινωνικές ιδιότητες (πολύτεκνος, τρίτεκνος, ΑμΕΑ)

Ανοίξτε τα επισυναπτόμενα αρχεία (pdf), όπως δημοσιευόνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, πατώντας ΕΔΩ