Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Δημόσιο : Οι 6 ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση (links)

Προσόντα, δικαιολογητικά σε οκτώ φορείς

Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18 έως 65 ετών

Διοικητικό προσωπικό, γραμματείς, εργάτες, φύλακες - νυχτοφύλακες, βοηθητικό προσωπικό και καθαρίστριες θα προσληφθούν, με 7μηνη σύμβαση εργασίας, σε έξι φορείς του δημοσίου. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα στα παρακάτω links