Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Αίτηση για αποφοίτους Γυμνασίου (10 προκηρύξεις)

Οι προσλήψεις αφορούν όλη τη χώρα - Ζητούνται ελάχιστα προσόντα

Στην κατηγορία ΥΕ δεν υπάρχουν τυπικά μοριοδοτούμενα προσόντα γνωστικού αντικειμένου

Το workenter δημοσιεύει το "πανόραμα" των προκηρύξεων που αφορούν σε υποψηφίους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Υδρονομείς

Εργάτες: