Δημόσιο - ΑΣΕΠ

148 ευκαιρίες για προσωπικό με ελάχιστα προσόντα

Οι θέσεις αφορούν όλη τη χώρα - Προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτος μισθός, ειδικότητες

Συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Την δυνατότητα άμεσης πρόσληψης σε δήμους όλης της χώρας έχουν υποψήφιοι με ελάχιστα τυπικά προσόντα.

Συνολικά, διατίθενενται 148 θέσεις, με συμβάσεις διάρκειας 7 μηνών.

Το workenter δημοσιεύει, συγκεντρωτικά, τις τρέχουσες προκηρύξεις, στις οποίες γίνονται δεκτοί εργάτες διαφόρων ειδικεύσεων

Πατήστε πάνω στα ενεργά links για να διαβάστετε τις λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά: