Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: (Πολλές) ελπίδες διορισμού για επιλαχόντες

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το ποσοστό των υποψηφίων που δεν διαθέτουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών

Σημαντικές ανατροπές θα επιφυλάσσουν για τους υποψηφίους οι οριστικοί πίνακες

Έμπειρα στελέχη του ΑΣΕΠ σημείωναν στο workenter -και ενώ άρχισε το μεσημέρι της Μ. Τρίτης ο έλεγχος των δικαιολογητικών- ότι θα αποτελέσει έκπληξη ο αριθμός των επιλαχόντων που θα κερδίσει μόνιμο διορισμό.

Οι ίδιες πηγές συμπλήρωναν ότι «ο τελικός πίνακας διοριστέων -κατά σημαντικά μεγάλο ποσοστό- δεν θα έχει σχέση με αυτόν των προσωρινών», αναφορικά με τον διαγωνισμό των δήμων (προκήρυξη 3Κ/2018).

Πράγματι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται ακόμη και ένα ποσοστό έως και 40% από τους προσωρινά διοριστέους να αντικατασταθεί από επιλαχόντες.

Αυτό θα συμβεί, σε περίπτωση που αντίστοιχος αριθμός προσωρινά διοριστέων (αποδειχθεί ότι) έχει καταθέσει ελλιπή ή πλαστά δικαιολογητικά.

Το ίδιο θα συμβεί, δηλαδή ανατροπές στους πίνακες, εάν αποδειχθεί ότι ένας προσωρινά διοριστέος ενέταξε κακώς (σκόπιμα ή από λάθος) την προϋπηρεσία του στην ειδική εμπειρία.

* Είναι ενδεικτικό ότι υπάρχουν υποψήφιοι (προσωρινά διοριστέοι) που δήλωσαν 12 ανήλικα τέκνα (!). Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σαφές ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος θα αντικατασταθεί από τον 1ο επιλαχόντα της κατηγορίας του.