Δημόσιο

9 φύλακες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

Θα υπογραφούν συμβάσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Με εννέα φύλακες ενισχύεται ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται από τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανηλίκων τέκνων, μονογονεϊκή οικογένεια, βαθμός τίτλου σπουδών και εμπειρία

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη και την αίτηση που πρέπει να συμπληρώσετε, πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά