Δημόσιο

19 διοικητικοί στα ΕΛΤΑ Αττικής

Συμμετέχουν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψηφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Με 19 διοικητικούς υπαλλήλους ενισχύονται τα ΕΛΤΑ, στην Αττική.

Με την νέα προκήρυξη ζητείται προσωπικό ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, για οκτάμηνη εργασία.

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου , ΙΕΚ ή ΤΕΕ διοικητικών ειδικοτήτων.

Η εμπειρία, ο χρόνος ανεργίας, και ο αριθμός ανηλίκων τέκνων κρίνουν τον διορισμό.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, δείτε την αίτηση και υπολογίστε τα μόριά σας, αξιοποιώντας τις εφαρμογές του workenter