Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τα κριτήρια για την πρόσληψη των 103 μονίμων (ΕΥΔΑΠ, φορείς)

Ποιες ιδιότητες δίνουν προβάδισμα στον διορισμό - Τα απαραίτητα προσόντα

Το workenter σας παρουσιάζει, ένα προς ένα, τα προσόντα που κάνουν την διαφορά

Με συγκεκριμένα κριτήρια, καθένα από τα οποία αποδίδει κρίσιμα μόρια, θα γίνει η επιλογή των 103 υπαλλήλων στην ΕΥΔΑΠ και σε άλλους φορείς, σύμφωνα με τη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Κύριο χαρακτηριστικό της προκήρυξης ότι ζητείται προσωπικό μόνο κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις θα πρέπει να έχουν απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου, Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν πριν από το 1980.

Από τον πίνακα των κριτηρίων, που παραθέτει το workenter, προκύπτει ότι ο χρόνος ανεργίας, η εμπειρία και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων προσθέτουν σημαντικά μόρια διορισμού.

Σημειώστε ότι η εμπειρία για αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης είναι γενική, δηλαδή γίνεται δεκτή η εμπειρία από οποιοδήποτε αντικείμενο εργασίας.

Πως θα προσληφθούν 103 μόνιμοι

ΚριτήριαΜόρια
Ανήλικα τέκνα (για καθένα από τα 2 πρώτα)100
Ανήλικα τέκνα (για καθένα από τα επόμενα)200
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας300
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας200
Χρόνος ανεργίας (για κάθε 6μηνο έως 8)50 (ανά 6μηνο)
Εμπειρία (έως 84 μήνες)7 ανά μήνα
Ηλικία (έως 24 ετών)50
Ηλικία (24-30 ετών) 75