Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Ποιοι διορίζονται στους δήμους (links)

Προσωρινά αποτελέσματα για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Πλήρης επιβεβαίωση του workenter

Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ εξέδωσε πριν από λίγη ώρα το ΑΣΕΠ.

Επιβεβαιώθηκε πλήρως σειρά δημοσιευμάτων του workenter για το χρόνο έκδοσης και την διαδικασία επιλογής των νέων υπαλλήλων.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων αρχίζει από 29 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 10 Απριλίου.

Δείτε τους πίνακες των διοριστέων: