Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Οι αιτήσεις υποψηφίων ΠΕ, ΤΕ στο σύστημα επεξεργασίας

Διαγωνισμός δήμων: Δείτε σε ποιο τμήμα γίνεται ο έλεγχος (ΕΙΚΟΝΑ)

Υψηλός είναι ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων στην κατηγορία ΤΕ

Με ταχείς ρυθμούς το τμήμα μηχανοργάνωσης του ΑΣΕΠ επεξεργάζεται τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για τον διαγωνισμό των δήμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πιο προχωρημένο στάδιο βρίσκονται αυτές που αφορούν υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ).

Η επεξεργασία -όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το workenter- επιτυγχάνεται μέσω ογκωδέστατων, σε χωρητικότητα, μονάδων. Αυτό, παρέχει την δυνατότητα στην αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή να εκδίδει αποτελέσματα σε χρόνο... dt (!).

Σημειώστε:

  • Για την κατηγορία ΠΕ η πιθανότητα επιτυχίας διαμορφώνεται στο «1:40», δηλαδή μία θέση διεκδικείται από 40 υποψηφίους - (υπόβληθηκαν 5.371 αιτήσεις)
  • Για την κατηγορία ΤΕ η πιθανότητα επιτυχίας διαμορφώνεται στο «1:75», δηλαδή μία θέση διεκδικείται από 75 υποψηφίους - (υποβλήθηκαν 6.305 αιτήσεις)