Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Με... το πάτημα ενός κουμπιού, βγάζει αποτελέσματα (!)

Διαγωνισμός δήμων: Πότε και πώς θα εκδοθούν οι πίνακες διοριστέων

Το σύστημα της αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής αθροίζει τα μόρια και δημιουργεί άμεσα πίνακες

Η Ανεξάρτητη Αρχή είναι έτοιμη -αξιοποιώντας την τεχνική και τεχνολογική υποδομή της- να δημοσιοποιήσει σχεδόν αμέσως τα προσωρινά αποτελέσματα του διαγωνισμού των δήμων.

Αθροίζει τα μόρια και δημιουργεί -σε άμεσο χρόνο- έναν πίνακα μονάδων κατά φθίνουσα σειρά. Οι πρώτοι υποψήφιοι από αυτόν τον πίνακα –ανάλογα με τον αριθμό των υπαλλήλων που ζητάει ο δήμος- διατίθενται για προσωρινό διορισμό.

Για το λόγο αυτό, άλλωστε, τα πρώτα αποτελέσματα θα εκδοθούν με βάση τα στοιχεία που έχουν συμπληρώσει οι υποψήφιοι στην αίτησή τους.

Αμέσως μετά θα αρχίσει η χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα εκδοθούν σε 2-2,5 μήνες. Σε αυτό το στάδιο γίνεται η συσχέτιση των δηλωθέντων στην αίτηση με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  • Όσοι προσληφθούν από την πρώτη στιγμή στους δήμους θα είναι προσωρινά διοριστέοι μέχρι να εκδοθούν οι τελικοί πίνακες
  • Κανένας υποψήφιος (από τους προσωρινά ή μόνιμα διοριστέους) δεν θα έχει κανένα νομικό αποτέλεσμα για την απώλεια της προσωρινής θέσης ή την καταβολή χρημάτων για μη έγκαιρο διορισμό

Η μέθοδος αυτή (άμεση τοποθέτηση προσωρινά διοριστέων) έχει εφαρμοστεί κατά το παρελθόν σε περιπτώσεις υπηρεσιών, όπως νοσοκομεία, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό.