Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΟΚΑΝΑ: 72 θέσεις σε 15 περιοχές

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη - Το ειδικό έντυπο αίτησης που πρέπει να συμπληρώσετε

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 16 Μαρτίου

Προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων θα προσλάβει ο ΟΚΑΝΑ σε 15 περιοχές της χώρας.

Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση εργασίας με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Θα προσληφθούν ιατροί διαφόρων ειδικεύσεων, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 16 Μαρτίου.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται:

  • Τίτλος σπουδών
  • Μεταπτυχιακά
  • Εμπειρία
  • Γνώση ξένης γλώσσας
  • Γνώση Η/Υ

Για κάθε ειδικότητα, υπάρχουν απαραίτητα, αλλά και συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα.

Η τελική επιλογή θα γίνει με προσωπική συνέντευξη των δέκα πρώτων, ανά θέση, ειδικότητα και νομό.

Συμπληρώστε την ειδική αίτηση: aitisi_5969.pdf

Πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο», διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη