Δημόσιο

Πότε και πώς τα αποτελέσματα για τον διαγωνισμό των δήμων

Η τεχνική που θα επιλέξει το ΑΣΕΠ για διεκπεραίωση - εξπρές και ο χρόνος διορισμού των επιτυχόντων

"Επί των δηλωθέντων" στην ηλεκτρονική αίτηση θα εκδοθούν τα πρώτα αποτελέσματα

Προσωρινά αποτελέσματα – εξπρές θα εκδώσει το ΑΣΕΠ.

Η έκδοση των αποτελεσμάτων θα γίνει «επί των δηλωθέντων» στην ηλεκτρονική αίτηση.

Τα δικαιολογητικά θα ελεγχθούν σε δεύτερο χρόνο.

Η διαδικασία αυτή επιλέγεται, προκειμένου τα προσωρινά αποτελέσματα να εκδοθούν -το αργότερο- έως τις 31 Μαρτίου. Είναι η ημερομηνία που λήγουν οι συμβάσεις των υπηρετούντων στους ΟΤΑ, ιδίως στον τομέα της καθαριότητας. Οι νέοι μόνιμοι υπάλληλοι θα πρέπει εκείνη την ημερομηνία να βρεθούν στο πόστο τους, ώστε η αποκομιδή των απορριμμάτων να συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Σημειώστε τις τελευταίες πληροφορίες επί της διαδικασίας:

1) Το ΑΣΕΠ έχει την δυνατότητα να εκδώσει προσωρινά αποτελέσματα «με το πάτημα ενός κουμπιού»

2) Όσοι επιλεγούν ως προσωρινά διοριστέοι θα πάνε αμέσως για δουλειά στις υπηρεσίες. Εκεί, θα γίνει ο πρώτος έλεγχος των δικαιολογητικών τους. Παράδειγμα: Ένας οδηγός θα ελεγχθεί για τηνγενική εικόνα του και θα του ζητηθεί αμέσως πιστοποιητικό Γ΄ κατηγορίας (αν αυτό απαιτείται από τη θέση)

3) Το ΑΣΕΠ θα κάνει τον δεύτερο ενδελεχή έλεγχο επί των δικαιολογητικών των υποψηφίων, προκειμένου να κατοχυρωθούν οι θέσεις εργασίας και να καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες διοριστέων

4) Εάν αποδειχθεί δόλος των προσωρινά διοριστέων θα εγκαταλείψουν άμεσα το πόστο τους χωρίς οποιαδήποτε -σύμφωνα με το νόμο- αξίωση. Τη θέση τους θα πάρουν οι υποψήφιοι που εντάσσονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων

5) Οι προσωρινά διοριστέοι μπορούν να αρνηθούν τον «προσωρινό» διορισμό, μέχρι να προκύψει ο τελικός πίνακας διοριστέων και να διαπιστώσουν ότι εντάσσονται σε αυτόν

Την τεχνική αυτή έχει χρησιμοποιήσει το ΑΣΕΠ την προηγούμενη δεκαετία σε αρκετές περιπτώσεις όπου οι φορείς είχαν άμεση ανάγκη για προσωπικό (π.χ. νοσοκομεία). Τότε, όπως και τώρα, τοποθετούνται στις υπηρεσίες προσωρινά διοριστέτοι, έως ότου προκύψει ο τελικός πίνακας διοριστέων.