Δημόσιο

17 φύλακες στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας

Ο χρόνος ανεργίας θα κρίνει τον διορισμό

Απαραίτητη η άδεια εργασίας Α' κατηγορίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής 17 συμβασιούχων από το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο.

Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά την ειδικότητα που ζητείται, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, υπολογίζοντας τα μόρια σας στην αντίστοιχη εφαρμογή.