Δημόσιο

Τρεις προκηρύξεις για 50 εργάτες

Η συμμετοχή διασφαλίζεται με απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα

Τρεις δήμοι προσλαμβάνουν 50 εργάτες με τα ελάχιστα τυπικά προσόντα 

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις: