Δημόσιο

Διαγωνισμός δήμων: Τι αλλάζει στην εμπειρία

Τροποποίηση της προκήρυξης 3Κ/2018 - Δεν επηρεάζονται οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί

Τα 17 μόρια της ειδικής εμπειρίας τα λαμβάνουν πλέον και όσοι δεν διαθέτουν γενική εμπειρία

Το ΑΣΕΠ με νεώτερη απόφασή του -η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ- κάνει γνωστό ότι για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη, ακόμη και για θέσεις που η προϋπηρεσία δεν λογίζεται ως βασικό προσόν.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας υποψήφιος που δεν έχει την απλή εμπειρία (των 7 μορίων) -λαμβάνοντας την ειδική εμπειρία των (17 μορίων)- προηγείται στον πίνακα κατάταξης.

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση αυτή δεν διαφοροποιεί στο ελάχιστο όσες αιτήσεις έχουν, ήδη, υποβληθεί, (είτε ηλεκτρονικά, είτε με αποστολή φακέλου στο ΑΣΕΠ).

Δείτε την απόφαση του ΑΣΕΠ: empeiria_asep.pdf