Δημόσιο

Με αυτά τα κριτήρια θα επιλεγούν οι 478 νέοι υπάλληλοι στον ΟΑΕΔ

Υπολογίστε, εύκολα και απλά, τα μόρια για τον διορισμός σας

Η εμπειρία σε φορέα του Δημοσίου αποδίδει τα περισσότερα

Δέκα είναι συνολικά τα κριτήρια με τα οποία θα επιλεγούν 478 νέοι υπάλληλοι στον ΟΑΕΔ.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών αναμένεται να γίνει γνωστή από μέρα σε μέρα.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που ετοιμάζει ο Οργανισμός.

Σημειώστε τα κριτήρια πρόσληψης και τα μόρια που αντιστοιχούν:

Τα κριτήρια επιλογής για τις 478 θέσεις
ΠΡΟΣΟΝΤΑΜΟΡΙΑ
Χρόνος ανεργίας (έως 6 μήνες)

-200 για 4 μήνες

-50 για τους 2 επόμενους

Πολύτεκνος 50 ανά τέκνο (μέγιστο όριο: 600)
Τρίτεκνος120 
Μονογονεϊκή οικογένεια 50 ανά τέκνο 
Βαθμός βασικού τίτλου-
Εμπειρία σε Δημόσιο8 ανά μήνα (μέγιστο όριο: 120 μήνες)
Εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα7 ανά μήνα (μέγιστο όριο: 120 μήνες)
Αναπηρία (τουλάχιστον 50%)Ποσοστό αναπηρίας Χ 3 
Αναπηρία στενού συγγενήΠοσοστό αναπηρίας Χ 2
Ανήλικα τέκνα

-30 για καθένα από τα δύο πρώτα

-50 για το τρίτο παιδί