Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Θέσεις στο υπουργείο Ναυτιλίας

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

Την πρόσληψη ενός ιατρού, για το ειδικό τμήμα ιατρικής μέριμνας, προωθεί το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 16 Μαρτίου 2018.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη διεύθυνση του φορέα.

Πληροφορίες: Φλέμιγκ 43, Τ.Κ. 182 33 Αγ. I. Ρέντης

Επικοινωνία: 210 4818753

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για την ειδικότητα.