Δημόσιο

40 προσλήψεις στην Κρήτη

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 20 Μαρτίου
06/03/2018 | 12:52

Διαδικασία πρόσληψης 40 εργατών, ανακοίνωσε ο δήμος Ηρακλείου Κρήτης. 

Θα υπογραφούν δίμηνες συμβάσεις.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις ολοκληρώνεται στις 20 Μαρτίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του δήμου  

Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα  

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter