Δημόσιο

Μόνιμη δουλειά στο Δημόσιο για 50 επαγγέλματα

Το workenter καταγράφει τις ειδικότητες που ζητούνται, τώρα, ή θα προκηρυχθούν άμεσα

Ανοίξτε τα ενεργά links για να δείτε όλα τα κρίσιμα στοιχεία των διαγωνισμών

Υποψήφιοι 50 διαφορετικών ειδικοτήτων έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν μόνιμη θέση στο Δημόσιο. 

Δείτε αναλυτικά, στην καταγραφή που ακολουθεί, τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση, αυτή τη στιγμή, σε δημόσιους φορείς.  

Σημειώστε:

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προκηρύξεις της ΕΥΔΑΠ και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
  • Για την πρώτη, η προθεσμία υποβολών ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 18 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 3 Μαΐου
  • Για την δεύτερη, οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά -με συστημένη επιστολή- στη διεύθυνση του ΑΣΕΠ έως τις 5 Μαρτίου 

ΕΥΔΑΠ (209 μόνιμοι) – Ζητούνται: ΠΕ Αναλυτές προγραμματιστές, ΠΕ Διοικητικοί, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλειολόγοι-Ορυκτών Πόρων, ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Οικονομικοί, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ Στατιστικοί, ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί, ΠΕ Χημικοί, ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί, ΤΕ Διοικητικοί, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΤΕ Οικονομικοί, ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΤΕ Προγραμματιστές, ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί, ΔΕ Γραμματείς, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Καταμετρητών, ΔΕ Μηχανολόγοι, ΔΕ Οδηγοί Γ' κατηγορίας, ΔΕ Οδηγοί Γ', Δ' κατηγορίας, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ, ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (72 μόνιμοι) – Ζητούνται: ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ Νομικοί, ΠΕ Χημικοί, ΠΕ Βιολόγοι- Βιοχημικοί, ΠΕ Επιστημόνων Πληροφορικής, ΠΕ Οικονομολόγοι, ΠΕ Στατιστικολόγοι, ΠΕ Φαρμακοποιοί. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Υπουργείο Δικαιοσύνης (588 μόνιμοι) – Ζητούνται: ΠΕ Ιατροί, ΠΕ Νοσηλευτές, ΠΕ Διοικητικοί, ΤΕ Νοσηλευτές, ΔΕ Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι, ΔΕ Διοικητικοί. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

ΕΚΑΒ (40 μόνιμοι): ΔΕ Πληρώματα Ασθενοφόρων. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (50 μόνιμοι): ΠΕ Διοικητικοί, ΠΕ Διοικητικοί Οικονομικοί, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Μηχανικών. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 

Υπουργείο Πολιτισμού (200 μόνιμοι) – Ζητούνται: ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων, ΔΕ Νυχτοφύλακες Αρχαιοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ