Δημόσιο

274 προσλήψεις για αποφοίτους Λυκείου, ΙΕΚ και Γυμνασίου

Στην διάθεση των υποψηφίων 16 προκηρύξεις - Θέσεις σε όλη τη χώρα

Η εντοπιότητα είναι βασικό κριτήριο επιλογής για θέσεις εκτός λεκανοπεδίου και νομού Θεσσαλονίκης

Ευκαιρίες διορισμού σε δημόσιους φορείς όλης της χώρας για αποφοίτους Λυκείου, ΙΕΚ, Γυμνασίου ή Δημοτικού προσφέρονται μέσω 16 διαγωνισμών.

Στην διάθεση των υποψηφίων βρίσκονται 274 θέσεις. 

Από το συνολικό αριθμό των θέσεων οι 154 θα διατεθούν σε υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 120 σε Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

Η εντοπιότητα είναι βασικό κριτήριο επιλογής για θέσεις εκτός λεκανοπεδίου και νομού Θεσσαλονίκης.

Ο χρόνος ανεργίας, η εμπειρία, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων και οι κοινωνικές ιδιότητες (πολυτεκνική, τριτεκνική) κρίνουν τον διορισμό. 

Δείτε αναλυτικά, φορείς, περιοχές, κατανομή θέσεων. Κατεβάστε τις προκηρύξεις και υπολογίστε τα μόριά σας.