Δημόσιο

Προσλήψεις, τώρα, σε 4 νοσοκομεία

Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών - Δείτε τις προθεσμίες

Τέσσερα νοσοκομεία προσλαμβάνουν, τώρα, νέο προσωπικό. 

Όσοι επιλεγούν, θα υπογράψουν οκτάμηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν ανανεώνεται, ούτε παρατείνεται. 

Δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έχουν οι υποψήφιοι ηλικία 18-65 ετών. 

Δείτε τις προθεσμίες, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά και καταθέστε αίτηση συμμετοχής. 

Υπολογίστε τα μόριά σας, χρησιμοποιώντας την ειδική εφαρμογή του workenter 

Δείτε τους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη: