Δημόσιο

Καθηγητές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Με έναν καθηγητή ενισχύεται άμεσα το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 23 Φεβρουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη διεύθυνση του φορέα.

Πληροφορίες: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 3ος όροφος, Τ.Κ. 157 84, Αθήνα. Επικοινωνία: 210 7277784

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για την ειδικότητα.