Δημόσιο

2 θέσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας έως τις 38 Αυγούστου 2020

Απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία

Την πρόσληψη δύο υπάλληλους προωθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη.

Τα αντικείμενα που ζητείται είναι:

  • Ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων (αδρανειακών σημάτων από το έξυπνο κινητό/ρολόι και φωτογραφίες) του συστήματος BigO.
  • Ανάπτυξη αλγορίθμων εξαγωγής δεικτών συμπεριφοράς με επεξεργασία σήματος και αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για μοντελοποίηση δεδομένων μεγάλης κλίμακας.
  • Υλοποίηση αλγορίθμων με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python και των εργαλείων Keras και TensorFlow.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 2 Μαρτίου 2018.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη διεύθυνση του φορέα.

Πληροφορίες: Πανεπιστημιούπολη, 2ος όροφος, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη (υπόψη κ. Χριστίνα Λιόντα-Μίγγα). Επικοινωνία: 231 0995813

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για την ειδικότητα.